Mormors bageri hotas av vite

Nr 12/2019

Arbetsmiljöverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med en begäran om vite mot Mormors Bageri AB i Lund. I början av året fick företaget ett föreläggande om att rätta till omfattande brister i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Föreläggandet var förenat med vite på 100 000 kronor. Arbetsmiljöverket anser att bolaget inte åtgärdat flera kravpunkter.
Arbetsmiljöverket har därför begärt att Förvaltningsrätten ska döma Mormors Bageri AB att betala vite. Eftersom bolaget ändå uppfyllt en del av kraven anser verket att 20 000 kronor är ett skäligt belopp.