Mormors bageri hotas av vite

Nr 3/2019

Mormors Bageri AB i Lund har fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket om att rätta till omfattande brister i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Föreläggandet är förenat med vite på 100 000 kronor.
Arbetsmiljöverket inspekterade verksamheten i februari förra året och såg då att Mormors Bageri saknade rutiner för de flesta aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det visade sig också att det inte fanns någon skriftlig fördelning av uppgifterna i arbetsmiljöarbetet, och att flera personer som i praktiken haft arbetsmiljöuppgifter inte hade tillräckliga kunskaper om de risker som finns i verksamheten, om metoder för undersökning och riskbedömning, och om den arbetsmiljölagstiftning verksamheten omfattas av.

Bristerna preciserades i ett inspektionsmeddelande som bolaget fick möjlighet att besvara.
Svaret var dock för luddigt ansåg Arbetsmiljöverket, och därför har bolaget nu fått ett föreläggande med krav på åtgärder beskrivna i sex punkter.
Det handlar om att ta fram rutiner för olika aktiviteter i arbetsmiljöarbetet, undersöka och riskbedöma alla arbetsförhållandena på bolaget, se till att det finns en skriftlig och tydlig fördelning av uppgifterna i arbetsmiljöarbetet och att de personer som fått dessa uppgifter har de befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens som behövs.

Mormors Bageri AB ska dessutom se till att arbetsledare och chefer har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.