Motigt för Carlsbergfacken

Nr 7-8/2019

Facken på Carlsberg har problem med sin arbetsgivare. På anläggningen i Falkenberg har man utan framgång försökt få ordning på hanteringen av så kallade spättapallar, och vid Ramlösa Brunn handlar det om brott mot arbetstidslagen.

I början av december 2018 vände sig ett skyddsombud på Falkenbergsanläggningen till bolaget med en begäran om arbetsmiljöåtgärder för arbetet med spättapallarna ”då detta skapar förslitningsskador samt olycksrisker och dålig ergonomi”.

Kraven var att arbetsgivaren skulle se till att material kommer in under rätt förutsättningar, att arbetsstationer byggs om och har nödvändiga hjälpmedel, och att det finns en vettig arbetsrotation och bemanning.
När bolaget fortfarande efter ett par månader inte kommit med något förslag på åtgärder vände skyddsombudet sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ingripande med föreläggande eller förbud.
Något beslut i den vägen har ännu inte kommit.

Klubben vid Ramlösa Brunn har på motsvarande sätt begärt att Arbetsmiljöverket ska gripa in med ett föreläggande rörande arbetstider.
Detta sedan man kunnat konstatera att tre personer under förra året arbetat mer än vad arbetstidslagen tillåter.
”Företaget har brutit mot arbetstidslagen gällande dygnsvila, veckovila, 50 timmar/månad eller 48 timmar på en 4-veckors period” påpekar man i skrivelsen till Arbetsmiljöverket.
Verket har ännu inte tagit ställning till klubbens begäran.