Nestléanställda får moderskapsskydd

Nr 10/2015

NY POLICY. IUL har på möten med Nestlé-koncernens ledning framhållit att företaget måste förbättra sin globala standard när det gäller moderskapsskydd åtminstone till samma nivå som fastställts i ILO:s konvention nr 183.

Nu har Nestlé antagit en ny policy om moderskapsskydd som grundar sig på ILO-konventionen. Det innebär att Nestléanställda får rätt till minst 14 veckors betald ledighet. Det är en välkommen förbättring i länder som USA, där det saknas lagstiftning om moderskapsskydd.