Norges största mejeri säger upp 400 anställda

nr 10/2019

Bortfallet av exporten av Jarlsbergsosten, hårdare konkurrens och nya konsumtionsmönster tvingar Norges största mejeri Tine att säga upp cirka 400 anställda.
Margit Haugen, styrelseordförande i Tine, säger i ett pressmeddelande att verksamheten behöver effektiviseras, så att framtiden kan tryggas för både ägarna, mjölkbönderna, och de anställda.
Kostnaderna ska minskas med cirka 1 miljard norska kronor. Det sparpaket som sjösätts beräknas leda till att cirka 400 jobb försvinner till utgången av 2021.
– Företagets analyser visar att både lönsamheten och volymerna kommer att minska om inte kraftfulla åtgärder vidtas, säger Margit Haugen som vill se mer investeringar och mer i innovation inom områden som är växande.

Bakgrunden till nedskärningarna på Tine är att behovet av mjölk minskat med tio procent. Det är framförallt exporten av Jarlsbergsost som minskat och det beror på beslut inom frihandelsorganisationen WTO och det norska Stortinget.
– Det betyder att den norska bonden måste producera mindre mjölk, sammanfattar Marit Haugen situationen.
Ordföranden i Tines koncernfack, Tor Arne Johansen, säger att dialogen med företagsledningen varit god vid tidigare neddragningar och förutsätter att så blir fallet också denna gång.
– Det sista vi önskar är att folk blir uppsagda utan att vi vänt på alla stenar, säger han till norska LO:s nättidning FriFagbevegelse.