Ny klubb på Culinar

Nr 4/2021

Gabriela Galic och Per Ragnarsson har sett till att det återigen finns en klubb på
Culinar i Fjälkinge utanför Kristianstad. Den nyvalda styrelsen består av fem ledamöter med Per som klubbordförande.

– Jag tyckte personligen att det var märkligt att det inte fanns någon klubb när jag började här 2019. Det är ju en stor arbetsplats, säger Per Ragnarsson som valdes till klubbens ordförande på ett medlemsmöte i slutet av mars.
Förutom Per Ragnarsson ingår Gabriela Galic, Man-Dinh Luu, Henrik Hjortenbrink och Tina Riutta i klubbens styrelse. Mötet hölls digitalt och 25 medlemmar deltog.
När Gabriela Galic fick kontakt med Per Ragnarsson visade det sig att båda var intresserade av att starta klubb. Flera arbetskamrater välkomnade initiativet.
Gabriela Galic och Per Ragnarsson ville att ledamöterna i den nya styrelsen skulle komma från olika avdelningar. Tanken är att det då blir lättare att hålla kontakt mellan medlemmarna och se till att alla blir informerade.
– Jag valdes in som arbetsplatsombud på årsmötet 2018 när den gamla styrelsen bröts upp. Den hade suttit länge och gjort ett bra jobb, men tyckte att det var dags att lämna över till andra. Jag erbjöd mig att vara arbetsplatsombud tills någon var redo att bilda en ny klubb, säger Gabriela Galic .
Lyckeby Culinar AB, som blandar och utvecklar kryddor och smaksättningar, har expanderat under de tio senaste åren. Företaget bygger ut och investerar i nya maskiner. En ny såsfabrik invigdes 2018. Skift- och jourarbete förekommer.

En klubb kan komma att betyda mycket, hoppas den nya styrelsen. Nu blir det lättare för medlemmarna att bli delaktiga i det som händer på företaget.
– Vi ser fram mot bra samtal med ledningen på företaget. Om det finns problem på arbetsplatsen hoppas vi kunna hitta lösningar snabbare och effektivare. Och så hoppas vi kunna bidra till en bra stämning på jobbet, säger Per Ragnarsson.
Antalet medlemmar på Culinar är omkring 60.
– Det är mest nyanställda som inte är medlemmar i och med att vi inte haft någon klubb på ett tag. Nu när vi i styrelsen är fem personer kan vi ha en som värvar nya medlemmar, säger Gabriela Galic .

De får ofta frågan varför man ska vara med i facket och många tycker att det är dyrt att vara medlem.
– Då är det viktigt att förklara varför man ska vara med. Jag tycker att man ska vara delaktig i beslutsprocessen på sin arbetsplats och som medlem har man mer insyn, säger Per Ragnarsson.
– Många vill veta vad medlemsavgiften går till, lägger Gabriela Galic till.
Antalet kollektivanställda på Culinar ligger runt 100 och personalomsättningen är liten. Inför sommaren tas bortåt 50 vikarier in. De första sommarjobbarna börjar redan i mars.
Flera investeringar har gjorts för att förbättra arbetsmiljön under senare år. Dammet från blandningen och paketeringen av kryddor har minskat med bättre utsug och filter. En ny cell, som ska reducera dammet ytterligare, är på gång. Risken för klämskador har byggts bort med skydd på de flesta platser.
Culinar levererar till livsmedelsföretag, storkök och butik.
– Vi har sålt mer under pandemin än vad vi gör normalt sett, säger produktionschefen Peter Åkesson när vi möter honom på kontoret.
Försäljningen till restauranger och storkök har minskat kraftigt medan dagligvaruhandeln köper mer. Det betyder mer jobb eftersom förpackningarna till butik är mindre. Industrisidan har också ökat eftersom många som jobbar hemma köper färdigmat.

Företaget samarbetar ofta med kunder när nya smaker och produkter ska utvecklas. Efterfrågan på närodlat och närproducerat är stor. Många konsumenter vill veta varifrån maten kommer.
– Jag är glad att vi fått en lokal klubb. Det underlättar för alla. Nu kommer vi införa veckomöten eller möten var fjortonde dag igen. Då blir alla informerade hela tiden om vad som händer och sker, säger Peter Åkesson.
Nu väntar flera fackliga utbildningar för alla i den nya klubben.
– Det blir väldigt spännande. Jag gillar att lära mig nya saker, säger Per Ragnarsson innan de tillsammans återvänder till jobbet.