Ny mötesplats för forskning om livsmedel

Nr 9/2019

För att hitta nya sätt att sprida kunskap inom livsmedelssektorn har regeringen gett SLU i uppdrag att tillsammans med andra aktörer ordna en mötesplats där de senaste forskningsrönen presenteras.
– Det handlar om kunskapsspridning och att få den användbar så snabbt som möjligt. Den svenska forskningen är viktig, men bara en bråkdel av all forskning som görs i världen, säger Erik Fahlbeck, vicerektor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med ansvar för samverkan.
Det är många avgörande framtidsfrågor som den svenska livsmedelssektorn behöver hitta lösningar på, bland annat hur den kommer att påverkas av klimatförändringarna.

Ett sektorsråd där ett antal viktiga aktörer kan föra en långsiktig gemensam dialog har inrättats av SLU. Det är en åtgärd som inte kostar pengar och som ligger i linje med Sveriges nya livsmedelsstrategi.
– Hur viktiga dessa frågor är framgår inte minst av FN:s klimatpanels (IPCC:s) senaste rapport, säger Erik Fahlbeck.
De externa ledamöterna i sektorsrådet ska vara representanter för rådgivningsföretag.