Ny utbildning ska förhindra olyckor

Nr 7-8/2022

Risken att drabbas av en olycka eller lång sjukfrånvaro har länge varit hög för en livsmedelsarbetare. Nu införs en ny utbildning för chefer och skyddsombud inom livsmedelsindustrin. Syftet är att förhindra att arbetsskador uppstår.

Genom åren har Mål&Medel kontinuerligt rapporterat om riskerna med att drabbas av olyckor i arbetet. Bara under 2021 berättade vi om 17 arbetsplatsolyckor. Nu har Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen och Prevent tillsammans tagit fram BAM för livsmedelsbranschen – en utbildning som bygger på grundutbildningen Bättre arbetsmiljö.

– Förhoppningen är att fler skyddsombud och chefer går utbildningen tillsammans och att arbetsmiljön blir en högt prioriterad fråga ute på företagen, säger Benny Kolnby, ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet.

BAM står för bättre arbetsmiljö och utbildningen innehåller såväl praktiska som teoretiska övningar med fokus på livsmedelsarbetares speciella arbetsmiljö. Deltagarna får lära sig att jobba på ett sätt som syftar till att förhindra och förebygga att olika risker uppstår. 

Livsmedelsarbetaren Thomas Karlström från Arla Food AB i Visby har gått pilotutbildningen och hade höga förväntningar. Bland annat hoppades han att den skulle vara nytänkande och fördjupande. Efter att ha gått utbildningen säger han så här: 

– Jag tyckte att den hade mycket gemensamt med tidigare utbildningar, men med ”nya kläder”. Den snuddar vid mycket som är intressant, men ger inget vidare djup.

Thomas hade också önskat att utbildningen innehöll fler uppgifter. 

Men generellt sett visar ändå kursutvärderingen av pilotutbildningen att den fått ett gott mottagande, menar Benny Kolnby, som upplever att det finns ett tryck och ett engagemang från förbundets skyddsombud att gå utbildningen. Däremot har han uppfattat det som att chefer inom branschen visat ett svalare intresse. Det arbetar förbundet nu med att försöka förändra. 

Den höga risken med att drabbas av skador inom livsmedelsindustrin är känd sedan länge. Vad ska man göra om man som livsmedelsarbetare upplever att arbetsmiljön är farlig?

– Du ska påtala arbetsmiljöproblemet för din chef, om chefen inte lyssnar så vänder du dig till skyddsombudet på företaget, om medlemmar valt ett skyddsombud. Finns inget skyddsombud på arbetsplatsen så kontaktar man sitt regionkontor och får prata med en ombudsman för att få hjälp och stöd i ärendet. Förbundet har utsett regionala skyddsombud på de arbetsplatser där det saknas skyddskommitté, säger Benny Kolnby.

Henny Pedersen