Nytt åtal efter dödsolycka på Atria

Nr 2/2019

För snart 3,5 år sedan skadades en 60-årig kvinnlig operatör så svårt vid Atrias anläggning, Pastejköket i Tranås, att hon några dagar senare avled. Nu åtalas platschefen för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och för Atria yrkar åklagaren på 2 miljoner kronor i företagsbot.
Olyckan inträffade vid 19-tiden tisdagen 20 oktober 2015 i en maskin som fyllde leverpastej i formar och skickade dessa vidare för kokning. I operatörens arbetsuppgifter ingick att förebygga och avhjälpa enklare driftstopp. Det medförde att hon ibland behövde vistas på baksidan av maskinen, där det saknades skydd för rörliga delar.
Hon hade vid olyckstillfället begett sig in på baksidan av maskinen under transportbanden och stuckit upp huvudet där en så kallad släde gick fram och tillbaka. Släden kom då att klämma fast hennes huvud och hals mot en metallbalk, med kvävningsskador som följd. Skadorna var så allvarliga att hon två dagar senare avled.
Som Mål&Medel tidigare berättat har polisens utredning av olyckan dragit ut på tiden, varför också beslut om eventuellt åtal och talan om företagsbot dröjt. Nu är utredningen klar och kammaråklagare Bengt Svensson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Jönköping har lämnat in en stämningsansökan till tingsrätten i Eksjö.
Åklagaren hävdar att platschefen, som haft ansvaret för arbetsmiljön, av oaktsamhet har vållat kvinnans död och att Atria Sverige AB på grund av brottet ska betala 2 miljoner kronor i företagsbot.

Enligt åklagaren har platschefen:
• Inte sett till att sätta ett skydd på baksidan av den så kallade iplockaren, vilket skulle ha hindrat arbetstagarna att komma i kontakt med maskinens rörliga delar.
• Inte gjort en tillräckligt noggrann riskbedömning av maskinen och hur arbetstagarna arbetade vid den. Man har därför inte kunnat se farorna med att arbeta vid en maskin där man kunde komma åt de rörliga delarna när man jobbade på baksidan av den. Åtgärder som kunde förhindra olyckor har därför inte vidtagits.
• Inte låtit kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att föreskrivna krav på en god arbetsmiljö uppfylldes. Under flera års tid har företaget inte följt upp operatörernas arbetssätt när de skulle åtgärda driftsstörningar eller hade andra tillfälliga arbeten som behövde utföras på baksidan av maskinen. Han har därför inte känt till att operatörerna utförde tillfälliga arbeten på baksidan av maskinen och att säkerheten därvid åsidosattes.
Platschefen förnekar brott.

Det här är andra gången på kort tid som Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väcker talan om företagsbot mot Atria Sverige AB för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. För bara några månader sedan lämnades en stämningsansökan in för en dödsolycka i februari 2017 på bolagets anläggning i Borås. I båda fallen begär åklagare att Atria ska dömas att betala 2 miljoner kronor i företagsbot.
Något datum för rättegång har ännu inte satts ut i något av fallen.