…och det gör även Livs

Nr 3/2019

– Vårt huvudbudskap är att det är viktigt att gå och rösta. Demokratin står på spel och då krävs det att vi gör något åt det, säger Natasa Stojkovic, Livs valledare.
Livs står helt och hållet bakom LO:s valplattform till Europaparlamentsvalet.
– Inte minst ordning och reda på arbetsmarknaden är viktigt för våra medlemmar. Flera av dessa frågor drev vi i förra Europaparlamentsvalet. Men det som är annorlunda i år är att vår demokrati är hotad och det måste vi ta på stort allvar.
Natasa Stojkovic understryker att det samtidigt gäller att inte släppa de frågor som Livs drivit i tidigare val.
–Vi måste slå vakt om vår demokrati. Det är viktigt att våga ta de samtalen. Klarar vi inte det så kan mycket gå förlorat.

Hon tar Ungern som exempel där regeringen fattat beslut om att arbetsgivare kan lägga ut 400 timmar i övertid om året, det motsvarar en extra arbetsdag i veckan, utan att facket kan säga nej och sedan vänta i tre år med att betala ut ersättning för övertiden.
– Sprider sig sådana idéer då har vi problem.
Hon berättar att Livs förtroendevalda kommer att delta i LO:s samtalskampanj. Precis som i förra valet är det Socialdemokraterna som Livs uppmanar medlemmarna att rösta på.
– Vi delar Socialdemokraternas värderingar och att partiet är det som bäst tillvaratar våra medlemmars intressen.
Som intensivast kommer förbundets valrörelse vara två veckor innan valet den 26 maj.
– Våra undersökningar visar att det är då man bestämmer sig.

Relaterade artiklar