Olycka kostar HK Scan 150 000

Nr 4/2020

En olycka på HK Scan Sweden AB:s anläggning i Halmstad för två år sedan har lett till att bolaget fått ett strafföreläggande med företagsbot på 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott.
Olyckan inträffade den 17 april 2018 i kallrökeriet i samband med rengöring av en köttkvarn.
En anställd fick omfattande skador på vänsterhanden; klämskada med amputation och slitfraktur av pekfingret och utslitna senor, öppen fraktur av långfingret och sårskada på ringfingret.
Skyddsansvarig på bolaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen, och därigenom av oaktsamhet orsakat den anställdes skador.
Kammaråklagare Bo Lindgren pekar på tre brister: Ingen riskbedömning hade gjorts av det aktuella arbetet. Kvarnen saknade skyddsanordning som förhindrade kontakt med rörliga maskindelar. Den skadade hade inte tillräcklig information/kunskaper om arbetsuppgiften.