Orkla får böta 100 000 för arbetsmiljöbrott

Nr 9/2019

Orkla Foods Sverige AB har fått ett strafföreläggande med företagsbot på 100 000 kronor efter en arbetsolycka i oktober förra året på bolagets anläggning i Eslöv.
Olyckan inträffade när en anställd skulle göra ren en så kallad toppförslutare från lim. En trycktillhållare gick då ned och klämde vänster hand vilket fick till följd att den anställde fick en spricka i handens strålben.

Händelsen har nu lett till att Orkla fått ett strafföreläggande för arbetsmiljöbrott.
Skyddsansvarig på bolaget har inte sett till att det vidtagits tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall, som att förse maskinen med skydd eller skyddsanordningar så att all risk för kontakt med rörliga maskindelar förhindras, påpekar kammaråklagare Lotten Loberg i strafföreläggandet.