”Osäkra jobb ökar risk för hjärtinfarkt”

Nr 1/2020

Dödlighet vid hjärtinfarkt har minskat och fler som drabbas kan fortsätta att arbete. Det visar den kunskapssammanställning som gjorts vid Karolinska institutet.
Forskning har visat att arbetsmiljön kan vara en bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdom.
Det är inte bara kemiska arbets-miljöfaktorer som till exempel motoravgaser, svetsning, stendamm och andras tobaksrök som avses utan också psykosociala och organisatoriska.
Till exempel kan höga krav och låg kontroll (job strain), skiftarbete och nattarbete påverka risken för hjärtinfarkt.
– Det finns också misstankar om att osäkra anställningar och långa arbetsveckor kan öka risken för hjärtinfarkt, säger Per Gustavsson, en av forskarna bakom studien.
Mer forskning om arbete efter hjärtinfarkt och arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom anser forskarna att det behövs.