”Oseriöst bemanningsföretag måste fasas ut”

Nr 1/2021

Kalmar Kebab har använt sig av inhyrda från Östeuropa som jobbar för mindre än 60 kronor i timmen. Det avslöjar Helsingborgs Dagblad och nu kräver Livs att det oseriösa bemanningsföretaget fasas ut.

Kalmar Kebab är en stor tillverkare av kebabkött, säljer i södra Sverige och ligger i Helsingborg. Ett 30-tal personer är fast anställda och 12-13 är inhyrda som har dumpade löner och villkor.
– Livs har inga medlemmar på företaget. Det har funnits men de har gått ur, säger Håkan Persson, Livs lokalombudsman i Region Syd.
Bemanningsföretaget heter Egon Demand och har inget kollektivavtal eller bemanningsavtal. Det rekryterar inhyrda rumäner och bulgarer via ett förmedlingsföretag i Ungern, berättar Håkan Persson.
– Jag har haft ett möte med Kalmar Kebab och förklarat att antingen skriver Egon Demand på ett kollektivavtal eller så måste ni fasa ut dem och ta in ett företag med avtal.
Enligt lagen om anställningsskydd har facket vetorätt mot oseriösa bemanningsföretag.
Just nu för Håkan Persson en diskussion med Kalmar Kebab om hur utfasningen ska gå till.
– Jag förstår att de inte bara kan slänga ut dem, men jag vill ha en plan av dem hur det ska gå till.
Enligt bemanningsavtalet ska inhyrda betalas enligt GFL (genomsnittligt förtjänstläge) som fastställs genom jämförelse med den ordinarie personalens löner.

• Hur stort är problemet med dumpade löner?
– Det är stort. Journalisterna har hittat mycket mer skumrask som de håller på att kartlägga.

• Hur ska Livs komma till rätta med det? Är det svårt att rekrytera medlemmar på den här typen av företag?
– Det skulle nog gå men vi måste ha en ingång. Den ingången skulle kunna vara de regionala skyddsombuden. Det är en diskussion som jag redan tagit upp med Kalmar Kebab.