Plattform som skapar jobb

Nr 2/2016

Trendspaning och nätverk får branschen att lyfta. Livs-medelsakademin fungerar som en plattform för samarbete och innovationer. Syftet är att utveckla livsmedelsföretagen vilket även kan skapa nya jobb.

– Vi verkar genom våra partners och nätverk och gör saker som är oerhört långsiktiga, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.
Idén är att Livsmedelsakademin med sina 150 partners och medlemsföretag blir större än de enskilda organisationerna.
Bland medlemmarna finns allt från småföretag till stora koncerner och universitet. Livsmedelsakademin, som har sin bas i Malmö, har funnits sedan 1994 då Sverige stod inför inträdet i EU. Livsmedelsföretagen insåg att de samtidigt som de är konkurrenter på butikshyllorna har gemensamma intressen.

Livsmedelsakademin är en plattform som kan driva större frågor än vad de enskilda företagen och organisationerna kan. I plattformen ingår såväl livsmedelsindustrin som livsmedelsutbildningarna och företrädare för regioner och kommuner.
– Vi är inte en branschförening, utan vårt uppdrag är att driva utveckling och förändring. Vi jobbar med dem som vill, fortsätter hon.
Mat hänger nära samman med vår miljö och hälsa vilket gör att det händer mycket på utbildningsområdet. Livsmedelsakademin har sedan nio år ett studentnätverk för att få unga att satsa på livsmedelsbranschen. Utbildningar med fokus på livsmedel har fått fler sökande under senare år.
Livsmedelsakademin håller även i återkommande utbildningar för anställda inom industrin kring ledarskap, förändringsarbete och innovationer.
Dessa utbildningsprogram drivs i samarbete med livsmedelsindustrin och Lunds universitet.

Samarbete med företag från hela landet förekommer. Lotta Törner medger dock att geografin har betydelse. Det är lättare att jobba med företag på nära håll, men det hindrar inte företag i andra delar av landet och från andra länder att vara med.
Nyligen blev en organisation i Hongkong medlem eftersom den är intresserad av ett svenskbaserat nätverk. Livsmedelsakademin deltar också i samarbeten och utvecklingsarbeten på EU-nivå.
Livsmedelsnäringen är traditionellt uppbyggd, framhåller Lotta Törner. Stimulanser utifrån är livsviktigt.
Livsmedelsakademin vill även vara en inspirationskälla för den offentliga sektorn. Vården, äldreomsorgen och skolorna behöver idéer som gör måltider attraktiva.
– Vi vill att måltiderna ses som en resurs och inte som en kostnad, säger Amanda Magnusson, kommunikationsansvarig på Livsmedelsakademin, som just utarbetat en handbok för kockar och kostchefer.
Livsmedelsakademin stödjer även entreprenörer inom branschen. Det kan handla om vad som krävs för att en ny produkt ska nå ut till handeln och konsumenterna.
Trendspaning inom och utom landet är en av Livsmedelsakademins centrala uppgifter.
– Vi måste veta vad som ligger bakom hörnet, vilka trender som är på gång, säger Lotta Törner.

Inom området måltidsdrycker och juicer händer mycket och satsningar på att minska matsvinnet blir allt fler. Bland de senaste trenderna är delaktighet i matproduktionen. En annan är att företag gärna ingår som en del i en längre produktionskedja för att tydliggöra varifrån råvaran kommer.