Pressat arbete kan leda till hjärtsjukdom

Nr 10/2015

Ett pressande arbete leder till att runt 1 000 personer insjuknar i hjärtinfarkt per år. Nu finns tunga bevis för att den som har inflytande över sitt jobb löper mindre risk att drabbas. Inte minst för livsmedelsindustrin bör den kunskapen vara intressant, anser expert. 

Stressiga jobb med små möjligheter att påverka arbetssituationen ökar risken för hjärtsjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och ligger bakom vart tredje dödsfall.

Många insjuknar på grund av en pressande och hårt styrd arbetssituation. En sådan kan leda till allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och psykisk ohälsa.

En grupp forskare har gått genom 12 000 vetenskapliga artiklar från en mängd länder om sambandet mellan stress och inflytande på jobbet och hjärt-kärlsjukdomar. Artiklarna är från de 30 senaste åren. Genomgången har gjorts på uppdrag av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

– Att ha en anspänd arbetssituation ger en ökad risk för hjärtsjukdomar, säger Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet, som deltagit i expertgruppen.

Det finns två delar i detta, förklarar han. Den ena handlar om krav i arbetet och den andra om kontroll. Till kraven hör att utföra arbetsuppgifterna snabbt och korrekt. Med kontroll menas att ett jobb kan vara mer eller mindre styrt.

– Det allra värsta är att jobba vid ett löpande band som man bara får lämna vid vissa tider för att ringa ett telefonsamtal eller gå på toaletten. Man är då väldigt styrd och har ingen egen kontroll.

Stress kan byggas upp mer och mer hos den som har stora krav på sig samtidigt som jobbet är hårt styrt, förklarar Per-Olof Östergren. Om man utför samma jobb men får lov att lägga upp det själv, till exempel genom att kunna ta paus när det passar bäst och kunna påverka sina arbetsscheman, så minskar stressen och därmed risken för hjärtsjukdom.

Hjärtinfarkt är en biologisk sjukdom som bevisligen kan uppstå av stress och litet inflytande på jobbet.

Sjukdomen är allvarlig och kan leda till döden, därför är det viktigt att göra något åt de arbetsmiljöer som orsakar den. SBU:s rapport gör att det nu finns tydliga bevis för att stressiga jobb kan leda till såväl hjärtsjukdomar som till psykisk ohälsa.

Både arbetsgivare och fackföreningar har stora möjligheter att minska kraven och kontrollen, anser han. Och båda parter vinner på sådana förändringar.

– Tendensen i arbetslivet har tyvärr inte gått åt det hållet. Globaliseringen av alla marknader har säkert inverkat på detta. Man flyttar verksamheter från en världsdel till en annan bara för att priset på arbetskraft då blir billigare.

Vinstkravet får konsekvenser som slår mot de anställdas hälsa. Det blir ofta viktigare än att förbättra arbetsvillkoren. Inom livsmedelsindustrin bör arbetsgivarna ha intresse av bra arbetsmiljö och lokal förankring, anser Per-Olof Östergren. Konsumenterna efterfrågar i stigande grad närproducerad mat och mat producerad under justa förhållanden.