Program för ökad jämlikhet

Nr 12/2018

I ett nytt jämlikhetsprogram som presenterades i slutet av november föreslår LO att regeringens politik bör styras av ett tydligt mål för ökad jämlikhet, så att Sverige återigen blir världens mest jämlika land.
I dag räknas 13,3 procent av Sveriges vuxna befolkning som relativt fattig, det vill säga de lever i hushåll med en inkomst 60 procent lägre än medianvärdet.
Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land.
– Det finns en bred samsyn om att jämlikheten måste öka. Men nu måste vi gå från ord till handling och se till att Sverige återigen blir världens mest jämlika land, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
Sex åtgärder förslås i LO:s program:
• Sätt upp ett tydligt mål för jämlikhet.
• Rättvisare skatt på kapitalinkomster.
• Minska orättvisa skillnader mellan stat och land.
• Förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen.
• En pension att leva på.
• Försörjningsstöd som ger rimliga levnadsvillkor.