Regionala skyddsronder drar igång igen

Nr 10/2020

De regionala skyddsombuden inom Livs är igång och planerar höstens skyddsronder. Förhoppningen är att de ska gå att genomföras som vanligt efter att helt ha ställts in i våras på grund av corona.
– Självklart kommer våra regionala skyddsombud att följa de rekommendationer som gäller, som att hålla avstånd och vara noga med hygienen. Det är i och för sig något som alla som jobbar inom livsmedelsindustrin alltid är noga med, säger Lena Persson, central ombudsman och ansvarig för arbetsmiljöfrågor.
Det var i våras som Livs ställde in all uppsökande verksamhet med hänvisning till den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebar att de regionala skyddsombuden bara hann med ett fåtal skyddsronder under våren.
– Allt hände så snabbt. De regionala skyddsombuden låg i startgroparna för att åka ut och göra sina ronder. Då kom Folkhälsomyndigheten med sina rekommendationer som innebar en begränsning av resandet. Vi ville varken utsätta våra förtroendevalda eller företagen för risker.

Lena Persson berättar att det var många medlemmar som under våren hörde av sig med frågor som handlade om coronaviruset.
– Det är därför vi har en infoflik på vår hemsida, livs.se, som uppdateras löpande.
Lena Persson tror inte att arbetsmiljöarbetet tagit stryk.
– Jag tror till och med att det kan bli en positiv effekt av pandemin. Den har fått oss att tänka till och bry oss om varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Det kan vi ha användning av framåt.
Och även om de regionala skyddsombuden inte gjort vanliga skyddsronder under våren så har de funnits på plats vid akuta ärenden.
– Det är även så som Arbetsmiljöverket arbetat. De har också åkt ut vid allvarliga händelser, i övrigt har de använt sig av inspektioner per telefon men det har vi varit kritiska till. Det finns risk att det blir otydligt vad det handlar om.
Samtidigt har hon viss förståelse för tillvägagångssättet.
– Det har varit ett sätt för Arbetsmiljöverket att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De fick inte resa samtidigt som de har ett uppdrag som de är ålagda att utföra.
Nu är läget helt annorlunda, enligt henne.
– Nu får vi resa fritt och det finns ingen begränsning vad gäller resandet som tidigare var fallet med två timmarsregeln. Det vi ska undvika är kollektivtrafiken och onödigt resande. De regionala skyddsombuden reser oftast i egen bil och har ett viktigt uppdrag. Jag tror att deras arbete kommer att flyta på nästintill som vanligt. De regler som gäller har sjunkit in.
På arbetsplatser där det finns klubb och som har egna skyddsombud har arbetsmiljöarbetet fungerat som vanligt hela tiden, berättar hon. Där har de inte haft några problem att fullfölja sina uppdrag.
– Det som varit problematiskt har varit att besöka andra arbetsplatser än den egna.
Vecka 43 kommer Livs hålla en digital skyddsombudskonferens som vänder sig till samtliga skyddsombud som har åtta timmar betald arbetstid till sitt förfogande. De måste dock i vanlig ordning ansöka om ledig tid. Upplägget är nytt. Den digitala konferensen som pågår under en vecka utgörs av ett antal direktsända seminarier om olika ämnen som behandlar arbetsmiljöfrågor.
– Varje pass är på 1,5 timmar och det finns möjlighet att kommentera och vara aktiv. Tanken är att deltagarna ska snickra ihop sina åtta timmar utlagda under veckan utifrån vilka ämnen de är intresserade av och utifrån hur det fungerar på den egna arbetsplatsen, säger Lena Persson.