Så kan Sverige bli bättre på innovationer

Nr 11/2021

Studie. Hur ska Sverige bli bland de bästa EU-länderna på innovationer inom livsmedel till år 2030? Den frågan ska besvaras i en förstudie av Sweden Food Arena, finansierat av Tillväxtverket. Studien är en del av den svenska livsmedelsstrategin och enligt Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket, behövs det en nationell satsning på forskning och innovation. Dagens innovationssystem är för splittrat. Forskningen behöver bli lättare att använda sig av för livsmedelsföretagen. Det kan också behövas en satsning på regionala innovationsstöd. 

Däremot är tillgång på pengar inte ett problem. Det finns kapital, enligt Sweden Food Arena.