Så väljs Livs ledning

Nr 11/2020

– Fundera, prata med folk som är intresserade och nominera till de olika fackliga uppdragen, säger Johan Larsson, sammankallande i förbundets valberedning.
På Livs kongress den 27-31 maj 2021 i Västerås väljs förbundets framtida ledning och övriga med viktiga uppdrag. Nomineringen börjar nu.
Namnen samlas in av regionernas nomineringsgrupper som sätter samman listor till nomineringsmötena i regionerna. Dessa möten hålls i februari nästa år. Därefter tar förbundets valberedning över och gör ett förslag som läggs fram på kongressen, där personerna väljs för en kongressperiod som sträcker sig över fyra år.

Så vilka fackliga uppdrag är det? Det är ordförande, andre ordförande och tredje ordförande. Det är förbundsstyrelsens åtta ledamöter från arbetsplatserna. Därtill är det förbundsmötets alla ledamöter och så är det suppleanter till posterna.
– Är det så att man har någon som man tror kan göra skillnad så prata med personen. Om jag kämpar på och jobbar fackligt och verkligen brinner för det här och så frågar någon om jag är intresserad, då blir man glad, säger Johan Larsson och tillägger:
– Men jag tror inte på övertalning och alla som nomineras ska ha blivit tillfrågade och sagt att de vill.
Efter att nomineringarna ägt rum i februari nästa år kommer valberedningen att träffas och börja arbeta.
Arbetsplatsklubbarna utser sina kongressombud själva. De väljs av medlemmarna på ett klubb- eller årsmöte.

För medlemmar på arbetsplatser utan klubb kommer nomineringar äga rum på Livs hemsida i november och december och valen sker i januari och februari.
– Det är valberedningens jobb att räkna de klubblösa medlemmarnas röster. Att de får representation på kongressen är jätteviktigt, säger Johan Larsson.
För valberedningen gäller det att komma med förslag på personer så att det speglar kön och bransch samt geografi.
– Det är fritt fram att nominera. Ibland tror jag att man tänker att det är någon annan som kommer att nominera den här personen som man tycker är bra, men det är inte säkert. Så det är viktigt att göra det själv.

De sammankallande i regionernas nomineringsgrupper utgör också ledamöterna i förbundets valberedning. Förutom Johan Larsson (Region Norr) är det Peter Pålsson (Region Syd), Thomas Karlström (Region Öst), Urban Jernberg (Region Väst) samt Dennis Eriksson (Region Mitt).