Seminarium om spelmissbruk lockade stort intresse

Nr 6/2019

Skyddsombuden i Livs har enligt avtal rätt till en utbildningsdag om året och i region Väst har man ordnat dessa kurser på olika dagar och på olika platser. De regionala skyddsombuden arrangerar dagen i samarbete med regionens studieansvariga.
– Denna gång tänkte vi att vi skulle ordna en gemensam dag för alla skyddsombuden. Det är både roligt och utvecklande att träffa andra och knyta nya kontakter. Dessutom är det en förutsättning för att samla bra föreläsare och utställare, säger Leif Börjesson.

Han säger att det fanns ett stort intresse för bland annat seminariet om spelmissbruk som Spelberoendes Riksförbund höll.
– Det påverkar i högsta grad jobbet. Den som spelmissbrukar sitter ofta uppe på nätterna och har sovit för lite och kommer ofta för sent till jobbet och har svårt att koncentrera sig. Det är ett missbruk som till exempel en nykter alkoholist kan hamna i, eftersom det triggar samma belöningscentra i hjärnan, fortsätter Leif Börjesson.
Förutom att vara en av arrangörerna höll Lena O Jenemark, som jobbar på Dafgårds, själv ett föredrag om feministiskt arbetsmiljöarbete och jämställdhet.
– Jag gjorde det utifrån att Livs är ett feministiskt förbund. Vi har haft skyddsronder som fokuserat speciellt på jämställdhet på jobbet.
Det har bland annat handlat om att se till att det finns höj- och sänkbara bord, så att kvinnor som ofta är kortare än män inte behöver arbeta i fel ställning. En annan fråga har handlat om hur kunskaper på företaget sprids.
Eftersom kvinnor ofta är låsta vid linjen och inte har ett rörligt jobb blir det svårare för dem att vara med i beslutsprocesser. Därför är det viktigt med möten där dialog tillåts och fler kan bli delaktiga.

Relaterade artiklar