”Ska riskbedömning behöva ta fem år?”

Nr 7-8/2022

Utvärdering. På Pågen AB pågår just nu ett arbete för att riskbedöma användning av arbetsutrustning/maskiner i verksamheten. Arbetet beräknas pågå i fem år. Arbetsmiljö-verket ifrågasätter nu om det ska behöva ta så lång tid. ”Under arbetets gång har ni rapporterat olyckor till oss där personer har skadat sig vid era produktionsmaskiner”, påpekar man i ett inspektionsmeddelande. 

Verket kräver därför att bolaget ska utvärdera och bedöma det pågående riskbedömningsarbetet på några områden: prioriteringsordning av objekt för riskbedömning, om där finns arbetsutrustning med särskilda risker som behöver prioriteras, deltagarnas kompetens vid riskbedömning, riskbedömningsmetod och om det finns möjlighet att snabba upp riskbedömningarna i sin helhet.