Skadade fingrar i vacuumpack

Nr 12/2018

En operatör på Leröy Smögen Seafood AB i Kungshamn skadades för några veckor sedan under arbete vid en vacuumförpackningsmaskin.
Operatören tog emot laxpaket med etiketter på och stack en hand under ett maskinskydd för att åtgärda felet när en etikett fastnat i maskinen. En kniv som skär av plastfilmen mellan laxpaketen kom då upp. Kniven träffade operatörens fingrar, med skär- och krosskador på ring- och långfinger som följd.