Skadade tummen i robotcell

Nr 9/2021

Den 7 juli inträffade en olycka i en robotcell på Danica Foods AB i Lycksele sedan roboten stannat och larmat för att gripdon ej var stängt.
Operatören stängde av roboten och gick in i robotcellen. Där kon-staterade han att en så kallad gaffel
i gripdonet hade fastnat. Han tryckte därför ner gaffeln som fastnat, men då visade det sig att tryckluften fortfarande låg på och det gjorde att gripdonet stängde och klämde fast hans hand.
Det blev ett cirka 4-5 cm brett jack under tummen och troligen har två senor till tummen gått av konstaterar bolaget i anmälan till Arbetsmiljöverket.