Skånsk godisfabrik får bakläxa av Arbetsmiljöverket

Nr 12/2019

Cocandy Konfektyr AB i Åstorp har fått ett vitesföreläggande om att göra en dokumenterad undersökning och riskbedömning av den arbetsutrustning som används.
Företaget ska dessutom se till att ha rutiner för fortlöpande tillsyn och underhåll av nödstopp och andra säkerhetsanordningar och skriftliga instruktioner för så kallade säkra stopp.
Vid en inspektion i slutet av mars konstaterade Arbetsmiljöverket att Cocandy Konfektyr AB bara delvis undersökt och riskbedömt användningen av sin arbetsutrustning för att säkerställa att den är lämplig för det arbete som ska utföras eller om den har anpassats till det på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.

Vid inspektionen framkom också att bolaget inte gör någon fortlöpande tillsyn och periodiskt underhåll av nödstopp eller nyckelbrytare på förreglade grindar. Instruktioner behövde kompletteras för maskinoperatörer och för underhålls- och servicepersonal om hur arbetsutrustning ska stoppas säkert eller säkras på annat sätt vid arbete inne i automatiserade arbetsutrustningars riskområde.
Det saknades även instruktioner för underhålls- och servicepersonal hur frånskiljning, låsning och skyltning ska göras.
Vid en uppföljningsinspektion noterade Arbetsmiljöverket att bolaget undersökt och riskbedömt den utrustning man bedömt ha allvarligast risker. Man hade även identifierat vissa brister och åtgärdat en del av dem. Övriga brister hade satts in i en tidsatt handlingsplan där det anges vad som ska göras och vem som är ansvarig för att se till att det görs.
För de cirka 40 utrustningar som bedömts ha mindre allvarliga risker räknade Cocandy Konfektyr AB då med att vara klara med undersökningar och riskbedömningar till den 1 mars 2020.
Bolaget har nu fått ett föreläggande, förenat med vite på 80 000 kronor, om att senast 1 mars 2020 ha åtgärdat arbetsmiljöbristerna.