Skånskodlad tobak blir snus

Nr 11/2013

Eskil Thomsen letade länge efter en ren tobakssmak. Först när han gjort snus av egna tobaksplantor blev han nöjd. Nästa år finns hans Österlensnus i handeln. EU:s nya undantagsbeslut gör att framtiden ser ljus ut.

– Till en dosa snus behövs en eller två plantor, säger Eskil Thomsen och pekar ut över fältet med tobaksplantor som just ska skördas.
Med sekatör knipsar han av de första en och en halv meter höga plantorna strax ovanför marken och lägger dem på traktorsläpet. I år har han drivit upp 2000 tobaksplantor och nästa år ska han utöka till 10 000.
– När de börjat ljusna nertill är de färdiga, förklarar han och visar på plantornas stora gröna blad.
De mikroskopiska fröerna är pilliga att hantera, vilket medför att förkultiveringen kan vara besvärlig. Den görs inomhus. Annars tycker Eskil att det är lätt att odla tobak.

Plantorna sätts ut när det blivit frostfritt. De klarar några inte allt för stränga frostnätter och under sommarens allra varmaste dagar krävs bevattning. Plantorna toppas efterhand för att maximalt med näring ska gå ut i bladen.
Vildsvinen, som vill åt maskarna under plantorna, måste hållas borta med stängsel. Här i trakterna av Brösarp på Österlen är det gott om vildsvin.
– Plantorna har fått ett par frostnätter, men det klarar de. I år var våren kall så det tog lång tid innan de kom igång.
Bladlöss och en del steklar hålls i schack av naturliga fiender som till exempel nyckelpigor. Eskil satsar på ekologiskt odlade tobaksplantor trots att skörden därmed blir något mindre jämfört med en odling som besprutas. Varumärket Österlensnus ska även föra tankarna till att tobaken är närodlad, hoppas han. Snuset kommer därför i ett första steg bara att finnas i butiker på Österlen.

Tobaksfröna är en gammal härdig sort från Åhus som heter Alida efter kvinnan som tog fram den. Fröna sparades efter den sista stora tobaksodlingen i Sverige. Den fanns i just Åhus och lades ner 1964. Innan dess odlade lantbrukare i södra delen av landet en hel del tobak som uteslutande gick till tobaksmonopolet.
Lönsamheten sjönk i takt med att monopolet importerade allt mer billig tobak. Det lönade sig mer att odla sockerbetor och andra grödor. Längre tillbaka i tiden utgick kungligt påbud till bönderna om att hålla en tobakslott så att landet kunde vara självförsörjande.

Eskil har under några år odlat tobaksplantor på försök på den avstyckade gård där han bor med sin familj sedan tio år. Han är själv överraskad över hur bra det gått.
En bil stannar uppe vid vägen. Tre äldre personer hoppar ur och frågar vad det är som växer på fältet. Ingen hade gissat på tobaksplantor. De är en ovanlig syn på våra breddgrader vilket gör att många nyfikna kommer fram och undrar.
Eskil är själv inbiten snusare.
– I allt snus är det rökaromer, men de behövs inte. Tobaken i sig är god nog. När jag smakade mitt eget snus hittade jag en ren tobakssmak.

De skördade plantorna ska torka hängande i ett delvis nyinrett kostall. För att eliminera risken för mögel har han tätat tak och väggar. Det gäller att hålla ett ständigt öga på temperaturen och luftfuktigheten med hjälp av avfuktare och värmeelement.
Efter bortåt två månader är plantorna knastertorra och då plockas de ner i kartonger. Både bladen och stjälkarna används. Nästa steg är att mala dem till snusmjöl som sedan ska kokas i vatten och salt. För att göra det hyr Eskil in sig i ett storkök. Slutligen tillsätts ett bindemedel innan det är dags att paketera det färdiga snuset.
Att få alla tillstånd har varit det mest tidskrävande. Han behövde klartecken från Skatteverket, Tullverket, Polisen, Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet. Myndigheterna hänvisade till varandra eftersom ingen visste vad som gällde när snus skulle produceras av svenskodlad tobak. Att få klartecken från Skatteverket var krångligast eftersom tobak är en punktskattepliktig vara.
– Jag är den förste som gör hela grejen. Det är då du kan få lönsamhet. Jag har räknat ut att jag kan försörja mig på det här när jag har 40 000 plantor och det har jag om två år.
Nästa år krävs att han tar in folk som hjälper honom, framför allt med utplantering, odling och skörd. Behovet av folk ökar förstås än mer 2015 när han planerar att ta steget till 40 000 plantor.
EU-parlamentet beslutade nyligen att säga ja till att behålla undantaget för svenskt snus. Innehållet i snuset får avgöras i Sverige. Däremot får snus inte exporteras till andra EU-länder.
– För min del är det jättebra. Men inte för de stora som vill exportera till hela Europa. Jag förespråkar lokalproducerat, bland annat för att undvika långa transportsträckor. Det finns ett mervärde i att ha det om knuten, då kan man också åka och titta på det.