”Skriv en motion till Livs kongress”

Nr 9/2020

– Vi kommer att erbjuda hjälp med hur man skriver en motion så att de formella kraven blir uppfyllda. Det viktiga är att lyfta frågor så att vi kan diskutera dem på kongressen, säger Natasa Stojkovic, förbundsombudsman på Livs.

Förberedelserna inför Livs 22:a kongress är i full gång. Den ska hållas i maj 2021 i Västerås. På grund av läget i pandemin kommer utbildningar i motionsskrivande att ges digitalt på nätet. De är öppna för klubbar och medlemmar att delta i och tar en timme.
– Jag hoppas att många tar chansen att skriva en motion, säger Na-
tasa Stojkovic.
För att ge mer tyngd åt den egna motionen kan man presentera den på medlemsmöte i höst och få hela klubben att ställa sig bakom den.

Alla motioner blir lästa och förses med ett utlåtande av förbundsstyrelsen där den föreslår att kongressen antingen ska bifalla eller avslå själva förslaget, som formulerats i en eller flera att-satser. Styrelsen har också en tredje möjlighet och det är att med en motivering låta motionen bara bli besvarad.
– Det är klart att man vill att motionen ska gå igenom, men för förbundet är det värdefullt att alla frågor och förslag som är i omlopp bland medlemmarna kommer fram så att de kan diskuteras. Ett avslag eller ett besvarande ska därför inte ses som ett nederlag, säger Natasa Stojkovic.

På Livs hemsida finns ett formulär som man kan använda när man skriver motionen, så att de formella kraven bli uppfyllda.
Natasa Stojkovic betonar att alla medlemmar och arbetsplatsklubbar har motionsrätt. Stoppdatum för motioner är den 27 oktober 2020. Enligt stadgarna ska förbundsstyrelsen låta sammanföra och trycka motionerna med utlåtandena över dem senast åtta veckor före kongressen.

Relaterade artiklar