Skriv motion till LO-kongressen 2016

Nr 6/2015

Den 17-20 juni 2016 ska LO genomföra sin 28:e kongress. I början av juni i år kommer LO:s kongressrapport Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Syftet med rapporten är att formulera en ny politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner.
Det är Livs som har motionsrätt till LO-kongressen. Förbundets klubbar och enskilda medlemmar kan  skriva motioner som behandlas på Livs förbundsmöte i höst. De motioner som förbundet ställer sig bakom skickas till LO. Motioner till förbundsmötet (inklusive till LO-kongressen) ska vara inskickade senast den 1 oktober. Mer finns information finns på Livs hemsida.