Skyddsombud larmar om risker med flytt

Nr 9/2020

Ett skyddsombud på Nyåkers Peppar-kakor har vänt sig till Arbetsmiljö-verket med en begäran om förbud eller föreläggande.
Skälet till begäran är en flytt av en ugnslinje från fabriken i Nyåker till fabriken i Bjurholm och att det inte gjorts någon risk- och konsekvensanalys av flytten. Med följd att det används ett gammalt packband i Bjurholm som skyddsombudet hävdar inte är acceptabelt. Höjden stämmer inte och hyllor för plåtburkarna som kakorna packas i sitter för högt (över axelhöjd) bland annat. Vilket resulterar i en hög belastning.
Arbetsmiljöverket har ännu inte tagit ställning till skyddsombudets begäran.