Skyddsombud ställer krav på lyfthjälpmedel

Nr 5/2020

Huvudskyddsombudet vid Carlsbergägda Ramlösa har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud för att få till lyfthjälpmedel för vissa moment vid en etikettmaskin.
Enligt begäran till Arbetsmiljöverket handlar det om återkommande tunga lyft vid maskinomställningar och där ergonomiskt korrekta lyft inte är möjliga.
Skyddsombudet hade dessförinnan vänt sig till arbetsgivaren med en så kallad 6:6a-framställan för att med hjälp av företagshälsovården få till stånd en undersökning om skaderisker vid de tunga lyft som utförs vid maskinomställningar/produktbyten.
Av arbetsgivarens svar framgår att det gjorts en genomgång av arbetsmetodik och vägning av de tyngsta formatdelarna som ska monteras vid en omställning. Man hade också räknat på hur många byten som görs på ett år och kommit fram till att det motsvarade i genomsnitt cirka tre byten per operatör och år.

Vad gäller lyfthjälpmedel så hade ett sådant utvärderats men det var inte tillräckligt användarvänligt.
Utredningen av ärendet läggs ned ”då sannolikheten respektive konsekvensen av detta arbetsmoment bedöms vara av lägre art”.
Svaret avslutas med en rekommendation. ”Företaget rekommenderar anställda vid maskin att ständigt utföra en arbetsrotation för att minska risken för förslitningsskador eller andra skador. Det är också ytterst viktigt att bästa möjliga lyftteknik tillämpas för att minska belastning på kroppen”.
I ett försök att få arbetsgivaren att tänka om framhöll skyddsombudet i en skrivelse en rad fel och irrelevanta inslag i de beräkningar som gjorts. Beträffande rekommendationen sägs att den är nog bra ”men ingen ergonom har kommit och visat någon teknik som vi kan använda oss av”.

Något omtänk på arbetsgivarsidan blev det inte och därför har skyddsombudet nu vänt sig till Arbetsmiljöverket. I begäran om förbud eller föreläggande förklarar hon att företaget inte gjort en fullgod analys av situationen, man har inte ens brytt sig om att ta hjälp av företagshälsovården.
En liknande olycka hade skett ett halvår tidigare i samma maskin tillägger åklagaren.