Skyddsombudens viktiga roll lyfts fram

Nr 3/2021

Skyddsombudens betydelse för att säkra en god arbetsmiljö i hela landet lyftes fram av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) när hon presenterade regeringens nya arbetsmiljöstrategi på ett LO-seminarium i februari.
– Denna pandemi har synliggjort brister i arbetsmiljön, brist på skyddsutrustning, brist på trygghet. Vi behöver höja ambitionerna, sa Eva Nordmark.
Skyddsombudens viktiga arbete var den röda tråden. Eva Nordmark betonade vikten av att de har den kompetens som de behöver för att lyfta medlemmarnas frågor på arbetsplatsen.
Det görs i samverkan med arbetsgivaren. Och arbetsgivaren behöver ta ansvar för att första linjens chefer har tid och kunskap och möjlighet att tillsammans med skyddsombud och andra bedriva det lokala arbetet, förklarade hon.

Fokus ska ligga på arbetsplatserna.
– Vi behöver diskutera hur vi får fler skyddsombud och skapa de bästa förutsättningarna för skyddsombuden att utföra sitt viktiga jobb. Vi behöver fortsätta att diskutera det, sa Eva Nordmark.

För att förtydliga vad hon menade tog hon den pågående pandemin som exempel och de konsekvenser som de otrygga anställningarna inom äldreomsorgen fått.
– Smittan spreds inom äldreomsorgen, det är ett faktum som vi behöver använda oss av. Äldreomsorgen måste vara ett prioriterat område, både för att stärka kvaliteten för dem som jobbar där och för våra gamla.
När brister uppmärksammats och kommit till rege-ringens medvetande inom äldreomsorgen har det saknats sanktionsavgifter. Sådana behöver införas.
– De medel som regeringen tillfört i äldreomsorgslyftet ska användas för att stärka personalen, det ska blir fler som jobbar, så att arbetsbelastningen minskar.
Hon påpekade också att de allra flesta LO-medlemmar inte kunnat arbeta hemifrån under pandemin. För att upprätthålla samhället har de ändå gått till sina arbeten med de risker som det innebär, både att ta sig till arbetet och att vara på arbetsplatsen med möten med patienter, kunder och arbetskamrater.
– Regeringen har påbörjat arbetet att trygga anställningsformerna, sa hon.

Förutom detta arbete innehåller regeringens strategi en modernisering av arbetsmiljöregleringarna, ett jämställdhetsperspektiv, en ny nollvision som inte bara säger att ingen ska dö på arbetet utan också att ingen ska dö av jobbet, det vill säga av sjukdomar som orsakas av arbetet, ett stadigvarande myndighetssamarbete för att bekämpa arbetslivskriminalitet, så det inte ska bli möjligt att konkurrera med hjälp av fusk och lagbrott.
Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, ska till den 31 augusti ta fram åtgärdsplaner utifrån strategin.
Regeringen kommer att inrätta ett arbetsmiljöforum, där regeringen, myndigheterna på området och arbetsmarknadens parter kommer att ingå för att ha en nära dialog och diskutera vilka åtgärder som behövs.
LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson gav beröm till regeringens strategi.
– Nu finns ett momentum där man verkligen kan stärka skyddsombuden. Vi har haft en tråkig utveckling där skyddsombud känt motvind, inte velat vara kvar på sitt uppdrag, en politisk debatt om det är och ska få vara ett fackligt uppdrag, sa han.
Han sa också att det är ett hån mot LO-medlemmarna att höja pensionsåldern, när de inte har möjlighet att jobba fram till ålderspension på grund av dålig arbetsmiljö.