SLU söker förslag på forskningsämnen

Nr 11/2017

Inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin ska SLU på regeringens uppdrag sätta upp ett nytt program för industridoktorander med upp till tio platser.
Inför starten hösten 2018 vill SLU ha förslag på ämnen och frågor som doktorandprojekten kan ägnas åt.
Volkmar Passoth som är handläggare på det nya programmet säger att alla intressenter är välkomna, inklusive fackliga. Ett exempel på ämne som skulle kunna vara intressant är hur livsmedelsjobben kan utvecklas och bli mera sociala.
– För att vi ska kunna gå vidare med förslagen behöver vi, tillsammans med våra externa parter, hitta passande handledare. Det kan vara en begränsning, säger han.
Fram till den 20 november är det möjligt att skicka in förslag på ämnen och frågor att forska kring till SLU:s livsmedelsindustriprogram.