Slutrapat för kossorna

Nr 5/2022

Metanutsläpp från djur är en av mejeriindustrins största klimatutmaningar. Ungefär 40 procent av utsläppen av växthusgaser från mjölkgårdar kommer från kornas matsmältning av foder.

Fodertillsatsen Bovaer, som har tagits fram av Arlas samarbetspartner Royal DSM, har vid försök visat sig vara effektivt. 

Bovaer verkaraz genom att hålla nere enzymet som utlöser metanproduktionen i kons mage, och enligt tillverkaren krävs bara en fjärdedels tesked om dagen i kons foder för att minska metanutsläppen med runt 30 procent.

Enligt DSM Royal har forskning och utveckling av Bovaer pågått i tio år. Produkten ska på ett säkert sätt brytas ner i föreningar som redan finns naturligt i kons mage, och det är vetenskapligt bevisat att det inte påverkar mjölkkvaliteten.

Mjölkkorna som ingår i projektet finns på Arlagårdar i Sverige, Danmark och Tyskland. Om resultatet blir som förväntat räknar Arla med att fördubbla projektet till 20 000 kor under 2023.