Söderköpings bageri riskerar vite

Nr 6/2020

Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud och föreläggande mot Söderköpings bageri AB i Norrköping för att undanröja risken att arbetstagare skadas eller blir sjuka. Förbud och föreläggande är förenade med vite på sammanlagt 175 000 kronor. Arbetsmiljöverket inspekterade bageriet för ett drygt år sedan och upptäckte då olika brister i arbetsmiljön. Vid en uppföljning visade det sig att flera brister kvarstod, och verket har därför beslutat om förbud och föreläggande.
Vidare föreläggs bageriet att senast 15 juni ha undersökt arbetsförhållandena och ta reda på hur personalen exponeras för mjöldamm.