Söderköpings Bageri ska betala 46 400

Nr 7-8/2020

Då Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion den 28 mars 2019 vid trafikplats Karleby i Västerås upptäckte man att Söderköpings Bageri använde en bakgavellyft, monterad på en lätt lastbil, som inte besiktats inom föreskriven tid.
Förseelsen resulterade i ett föreläggande med sanktionsavgift på 46 400 kronor. Det godkändes inte av bolaget inom utsatt tid varför ärendet togs till Förvaltningsrätten i Falun som nu dömt Söderköpings Bageri att betala avgiften.