Solweig Larsson: ”Det är bekymmersamt”

Nr 3/2019

– Vi har en bra bit kvar till 85 procents organisationsgrad. Det är bekymmersamt, men samtidigt kan vi konstatera att vi är duktiga på att rekrytera, säger Solweig Larsson, Livs tredje ordförande.
Nyrekryteringen av medlemmar är jättestor men samtidigt har utflödet varit större än inflödet.
– Där har vi problemet, säger Solweig Larsson.
En anledning till den minskade organisationsgraden kan också vara att livsmedelsbranschen växer. Det startas nya livsmedelsföretag och fler blir sysselsatta.
– Knappt 70 procents organisationsgrad är för lite. Om vi fortsätter att minska är risken stor för att vi tappar legitimitet.

Den nuvarande satsningen heter Plan 2021, eftersom det är året för nästa kongress, men själva beslutet att fokusera på demokratiutveckling och rekrytering fattades på kongressen 2013 och en fortsättning klubbades på kongressen 2017.
– Nu har vi testat olika metoder. Det som vi har sett är framgångsrikt är att fokusera på arbetsplatser med klubb. De flesta av våra medlemmar finns på arbetsplatser med klubb och där finns en stor potential att organisera.
Hon menar att det är den fackliga närvaron som är viktig, att det finns förtroendevalda varje dag på arbetsplatsen.

• Tror du att sympatier för SD har gjort det svårare att rekrytera?
– Jag vet inte om det är så svårt att rekrytera. Vi rekryterar en massa men problemet är att fler går ur, oftast på grund av att de byter bransch. Något samband mellan det och det ökade SD-röstandet tycker jag inte går att se.

• Är siktet fortfarande inställt på att nå målet med 85 procents organisationsgrad 2021?
– Ja, det är det. Vi har hittat arbetssätt och verktyg som fungerar och nu gäller det bara att vända utvecklingen.
De senaste tre månaderna har trenden för medlemsutveklingen varit positiv. Det totala antalet har gått från 27 463 i november 2018 till 27 477 i januari i år.

Relaterade artiklar