Sorunda Korvfabrik döms till företagsbot

Nr 1/2021

I december 2016 inträffade en arbetsolycka på Sorunda Korvfabrik. Södertörns tingsrätt har nu dömt bolaget att betala företagsbot på 225 000 kronor för arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen. Olyckan skedde när en anställd skulle ta bort etiketter som fastnat i plastfolien i en Multivac förpackningsmaskin. Hon skadades då av en av knivarna i maskinen, och ådrog sig en senskada i vänster hands pekfinger.
Förpackningsmaskinen saknade skydd som hindrade tillträde till dess riskområde. Skyddet var borttaget och sensorerna, som skulle reagerat på att skyddet togs bort och stoppat maskinen, var tejpade och på så sätt manipulerade. Dessutom anmäldes olyckan till Arbetsmiljöverket först efter drygt ett år (brott mot arbetsmiljölagen).
Tingsrätten framhåller beträffande arbetsmiljöbrottet att ingen annan slutsats kan dras än att det var skyddsansvarig, det vill säga företagets VD, som tog bort skyddet och tejpade över sensorerna.