Sorunda korvfabrik riskerar företagsbot

Nr 9/2019

I december 2016 inträffade en arbetsolycka på Sorunda Korvfabrik. Bolaget riskerar nu att få betala företagsbot på 225 000 kronor för arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen.
Olyckan skedde när en anställd skulle ta bort en bit plastfolie i en Multivac förpackningsmaskin. Hon skadades då av en av knivarna i maskinen, och ådrog sig en senskada i vänster hands pekfinger.
Förpackningsmaskinen saknade skydd som hindrade tillträde till dess riskområde, och olyckan anmäldes till Arbetsmiljöverket först efter en dryg månad. Dessa omständigheter har nu lett till att kammaråklagare Lotten Loberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckt talan om företagsbot vid Södertörns tingsrätt. Hon vill att tingsrätten ska döma bolaget att betala en företagsbot om 225 000 kronor, 200 000 för själva olyckan (arbetsmiljöbrott) och 25 000 för den sena anmälan av olyckan (brott mot arbetsmiljölagen).
Enligt åklagaren har skyddsansvarig på bolaget inte sett till att göra en tillräckligt noggrann riskbedömning av arbetet vid maskinen, och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall.

Åklagaren framhåller i stämningsansökan att bolaget från flera håll, bland annat från maskintillverkaren Multivac, informerats om att förpackningsmaskinen måste åtgärdas eftersom den i befintligt skick inte hade tillräckligt skydd. Likaså hade behovet av riskbedömning och nödvändigheten av att anmäla olyckan påtalats av flera personer.