Stark tillväxt för industrin

Nr 11/2019

För den svenska livsmedelsindustrin bjöd årets andra kvartal på ökade försäljningsvolymer och stark tillväxttakt, skriver Livsmedelsföretagen i sitt konjunkturbrev.
På den helt avgörande hemma-marknaden (70 procent av total försäljning) ökade försäljningsvolymerna tydligt med en tillväxttakt som inte varit lika stark sedan tredje kvartalet 2016. Företagen tror också på en fortsatt positiv utveckling för försäljningsvolymen under kommande halvår.