Stärkt Livs får ny ledning

Nr 5/2017

En rörd och glad Eva Guovelin, i mitten, gratulerades av ombuden från sin gamla arbetsplats, Cloetta i Ljungsbro. Från vänster syns Marita Töråsen, Lena Grönedal, Shahram Nikpour Badr och Louise Schelin. Foto: Martin Lindeborg

För första gången i Livs historia har förbundet fått en kvinna som förbundsordförande.
– Det här känns jättestort och overkligt, sade Eva Guovelin och namngav sedan de tolv män som innehaft posten före henne.
Hon hade inte i sin vildaste fantasi kunnat ana att hon skulle bli ordförande för fackförbundet, när hon för 34 år sedan gick innanför grindarna till chokladfabriken Cloetta i Ljungsbro.
Hon hade inga planer på att bli fackligt aktiv trots att hennes far och farfar varit det. Men hon ändrade sig när hon som nyanställd tjej blev hänvisad till jobb i paketeringen medan killarna fick lära sig köra truck och större maskiner. Lönerna var därefter.
– Att vara Fack-Eva på Cloetta är något jag alltid bär med mig med stolthet, berättade Eva Guovelin.
De var tre Evor och det var det smeknamn hon fick som klubbordförande på Cloetta vilket hon var i sju år. Även där var hon första kvinna som blev ordförande.

Två viktiga beslut för framtiden togs av kongressen. Det första var att fortsätta satsningen på medlemsrekrytering och demokrati. Detta arbete inleddes på kongressen 2013, då 40 miljoner avsattes under fyra år för att nå målet att bland annat öka organisationsgraden med 10 procentenheter till 2017.
Central ombudsman Anders Hernborg konstaterade att målen inte nåtts, men att mycket av arbetet ändå varit framgångsrikt. Trenden med sjunkande organisationsgrad har brutits. Dessutom har förbundets gynsamma ekonomiska utveckling gjort att man inte behövt ta av det egna kapitalet.
Därför föreslog förbundsstyrelsen att 40 nya miljoner ska avsättas och att styrelsen ska få i uppgift att till förbundsmötet 2017 presentera en Plan 2021. Förslaget antogs utan någon egentlig debatt.

Det andra viktiga beslutet som fattades var att bifalla det framtidsdokument som arbetades fram i grupparbeten under en kongressdag.
Det handlade om livsmedelsindustrins utveckling, jämställda löner, lönesystem och utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.
Målen som sattes var att minst 75 procent av medlemmarna ska omfattas av överenskomna lönesystem, att öka andelen medlemmar som får kontinuerlig kompetensutveckling i arbetet med minst 10 procent, att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män med minst 50 procent, att minska arbetsskadorna med minst 25 procent samt att alla arbetsplatser ska ha minst ett skyddsombud.

Ett uttalande togs också om att fackliga organisationer inte ska utestängas från regeringens nationella råd för livsmedelsstrategi, vilket hittills skett: ”Helt oacceptalbelt! Gör om – gör rätt Bucht” lyder rubriken.

Relaterade artiklar