Statistik visar att Livs löner inte höjts med avtalets värde

Nr 10/2018

Lönestatistiken för 2017 pekar på att lönerna inom Livs avtalsområde inte har höjts med avtalets värde.
Det berättade Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige, på det extrainkallade förbundsmötet den 20 september som hade att ta ställning till huruvida det tredje avtalsåret skulle sägas upp eller inte.
Att lönestatistiken visade att lönerna bara höjts med 1,5 procent var något som bekymrade honom. Det finns i dagsläget ingen förklaring till varför avtalets värde inte fått genomslag. Det kan vara så att lönehöjningarna inte rapporterats in i tid till Svenskt Näringsliv som sammanställer lönestatistiken eller så kan det bero på att det varit svårt att lokalt få ut de löneökningar som medlemmarna har rätt till enligt avtalet.
– Vi är inte nöjda med hur det ser ut. Vi kommer att gå vidare med detta för att ta reda på anledningen till att löneökningarna ligger på 1,5 procent och inte på de förväntade cirka två procenten.
Jolan Wennberg sade samtidigt att förbundet inte fått några signaler om att det varit svårt att få ut de ökningar som parterna kommit överens om. Däremot har det visat sig i ett frågeformulär som skickats ut från Livs centralt att det funnits klubbar som inte varit klara med lönerevisionen och som därför inte kunnat rapportera in löneökningarna i tid, det vill säga före den 31 juli.
– Det här kommer vi ta med oss in i nästa avtalsrörelse för att korrigera eventuella hål. Det har dock inget att göra med huruvida vi ska säga upp det tredje avtalsåret eller inte, sade Jolan Wennberg.
Livs förbundsmöte fattade också beslutet att inte att säga upp det tredje avtalsåret vilket parterna har möjlighet att göra före den 30 september 2018 enligt det treåriga avtal som tecknades 2017.
– Den möjligheten finns om det skulle vara så att det råder andra ekonomiska förutsättningar än de som rådde när avtalet tecknades. Som det ser ut finns ingen anledning att säga upp det tredje året. Det som gäller nu är helt i linje med det som förelåg när avtalet tecknades, sade Jolan Wennberg.