Stipendium för facklig feminism

Nr 1/2021

LO har inrättat ett årligt stipendium på 50 000 kronor som delas ut till någon eller några fackligt aktiva inom LO:s medlemsförbund som vill genomföra ett konkret projekt eller en aktivitet i syfte att stärka det fackliga feministiska jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.
LO:s styrelse fattar beslut om stipendiat efter beredning av LO:s tvärfackliga råd. Sista ansökningsdagen är den 31 januari 2021.