Stopp för att bjuda på alkohol i LO:s regi

Nr 11/2017

En ny alkoholpolicy med nolltolerans mot att bjuda på alkohol när något arrangeras i LO:s regi togs på LO:s representantskap i slutet av oktober.

Varken vid intern eller extern representation ska LO bjuda på alkohol. Beslutet gäller också LO-distrikten.
Med dagens regelverk är det möjligt att bjuda på två glas öl eller vin, men det blir det alltså stopp för.
Kommunal i Skåne som väckt motionen skriver: ”LO finansierar sin verksamhet via medlemsorganisationerna. Det är indirekt förbundens medlemsavgifter som används för den tvärfackliga verksamheten. En förutsättning för att bibehålla och stärka medlemmarnas förtroende är att medlemsavgifterna går till beslutad verksamhet och uppfyller de krav som ställs på den etiska användningen av förbundens resurser.”
Och Kommunal Mellersta Norrland tillägger: ”Individens rätt att bestämma ska vara stor, men som organisation behöver vi inte under namnet Landsorganisationen betala och bjuda på alkohol. Grundregeln måste vara att inte bjuda på någon alkohol alls.”