”Stor satsning behövs på slaktare och styckare”

Nr 6/2019

– Vi måste tänka långsiktigt och göra branschen mycket mer attraktiv, säger Ken Clignez, central ombudsman på Livs som sitter med i det nationella branschrådet för kött- och charkindustrin.
Det var i mars som Kött- och Charkföretagen tillsammans med Arbetsförmedlingen bildade det nationella branschrådet som ska fungera som en plattform för en bred diskussion om matchning mot arbetslösa och utbildning av styckare och slaktare för jobb i kött- och charkindustrin.
Sedan många år tillbaka råder brist på slaktare och styckare och enligt Ken Clignez har problemet blivit allt mer akut och djupgående. Något måste göras om branschen ska ha en framtid.

Han räknar upp ett antal aspekter som han har för avsikt att lyfta i samtalen.
Det första är arbetsmiljön för framförallt styckare och slaktare som behöver förbättras. Det är fortfarande en väldigt skadedrabbad bransch och så får det inte fortsätta, säger Ken Clignez.

Det behövs en satsning på kompetensutveckling som också omfattar befintlig personal, så att fler kan stanna kvar i yrket och att det blir en utveckling i yrket. Nya utbildningar som är anpassade till de lokala företagens behov men som också ger generella kunskaper som höjer yrkets status och attraktion behövs.
Det är stor skillnad mellan de stora och små företagen. På till exempel HK Scan i Linköping är det marell-linje i nötstyckningen som gäller och där kunskapsbehovet annorlunda än för det lilla styckningsföretaget där fortfarande hantverksmässig styckning praktiseras.
– Det nationella rådet bör försöka ta fram utbildningsmaterial och ett gemensamt regelverk om vad som bör ingå. Utbildningarna ska anpassas till lokala behov, så att företagen blir involverade och tar sitt ansvar, säger Ken Clignez och fortsätter:
– Rekryteringsproblemet är akut för branschen och jag tror att företagen insett det. Tidigare har man förlitat sig på inhyrning av utländsk arbetskraft, men även tillgången på den har blivit mer begränsad, så nu måste något göras åt problemet.
Förutom Livs och Kött- och Charkföretagen deltar en rad stora företag som HK Scan, KLS Ugglarps, Dalsjöfors, HFG Sverige och Skövde slakteri.