Stort coronautbrott på slakteri i Tyskland

Nr 7-8/2020

I slutet av juni stängde Tönnies slakteri i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen ner efter att 1 500 av 7 000 arbetare testats positivt för covid-19.
Det var det senaste av ett flertal utbrott av covid-19 bland arbetare på tyska slakterier. Som orsak till de stora problemen inom branschen pekas de osäkra anställningsformerna ut.
I Tyskland har uppluckringen av arbetsrätten drivits mycket längre än i andra EU-länder och från grannländernas sida har det varit högljudda protester mot oschysst konkurrens, eftersom man tillåtit utländska styckare och slaktare komma utan trygghet via jobbförmedlingsföretag.
Arbetsvillkoren på de tyska slakterierna har varit ökända i över 20 år och en stor del av den fasta personalen har bytts ut mot migrantarbetare från Östeuropa som arbetar under mycket dåliga villkor. De har givits tillfälliga arbetskontrakt och förts samman i överbefolkade och dåliga bostäder.
När coronapandemin bröt ut drabbades dessa utsatta arbetare och många av dem blev sjuka. I media har slakterierna fått en stämpel på sig att vara smitthärdar.
Det tyska livsmedelsarbetarfacket, NGG, har länge försökt att uppmärksamma missförhållandena. Även den regionala europeiska federationen, EFFAT, har gjort det.

Sverige har också drabbats av den billiga köttimporten och systemet med inhyrda utländska styckare och slaktare har tillämpats av svenska arbetsgivare.
Freddy Adjan, vice ordförande i NGG-facket, säger i ett pressmeddelande från den 20 maj att han välkomnar den tyska regeringens beslut om strängare regler för köttindustrin.
Från 2021 ska styckning och slakt endast få utföras av arbetare som är anställda direkt av slakterierna.
– Förbudet mot tillfälliga arbetskontrakt är en milstolpe, säger Freddy Adjan som vill att beslutet ska bli en lag som även efter att corona klingat av ska sätta stopp för de osäkra jobben.

I slutet av maj startade NGG en kampanj för rättvisa och säkra jobb inom köttindustrin. Målet är att organisera arbetarna och sätta stopp för utnyttjandet. Broschyrer på engelska och olika östeuropeiska språk med det budskapet har spridits. Arbetsgivarna uppmanas att ta sitt ansvar.
”Hälsa är det viktigaste av allt” står det i broschyren.

Relaterade artiklar