Strafföreläggande för brist i riskbedömning

Nr 11/2020

Arla Foods AB i Östersund har fått ett strafföreläggande med företagsbot på 100 000 kronor för arbetsmiljöbrott.
Bakom strafföreläggandet ligger en olycka den 4 oktober 2017. En anställd höll då på att diska 480 kilo tunga hjulförsedda vagnar. Hjulen gick inte att låsa och golvet i lokalen lutade.
Då han skulle flytta en vagn kom en annan vagn i rullning och hans ena långfinger kom i kläm mellan vagnarna. Klämskadan medförde att yttersta leden på långfingret måste amputeras och att mannen blev sjukskriven sex veckor.

Enligt strafföreläggandet hade det inte gjorts en tillräcklig riskbedömning av arbetsmomentet. ”Hade en tillräcklig riskinventering med åtföljande riskbedömning och analys genomförts hade bristerna vad avser utformning och skydd vid vagnarna uppmärksammats och riskreducerande åtgärder vidtagits”.
Företagsboten har jämkats från 150 000 kronor på grund av att det är nästan tre år sedan olyckan inträffade.