Svensk grillost lanseras

Nr 9/2019

Efter att Världsnaturfonden uppmärksammat att halloumi från Cypern görs med hjälp av ett djuruppfödningssystem som använder stora mängder antibiotika har efterfrågan på grillost från Sverige ökat.
Dalsspira mejeri i Färgelanda såg den kommersiella möjligheten och har tagit fram en lokalt producerad grillost med mjölk från gårdar i Bohuslän och Dalsland som är anslutna till mejeriet.
Grillosten är baserad på 100 procent komjölk, vilket gör den mjukare och krämigare än traditionell halloumi som innehåller ko-, får- och getmjölk i olika proportioner.
Efter att Dalsspira tecknat ett avtal med Ica finns mejeriets grillost beställningsbar från 1 200 butiker runt om i landet.

– Genombrottet med grillosten är stort för oss och vi har ökat vår produktion markant för att möta efterfrågan. Det är riktigt roligt att kunna erbjuda svenskproducerad ost som alternativ till den klassiska importerade, säger vd Malin Jakobsson i ett pressmeddelande.
Enligt WWF har importen av halloumi ökat explosionsartat i Sverige från 21 ton 2010 till 4 000 ton förra året. All halloumi importeras från Cypern som är det land i Europa som ger allra mest antibiotika till djuren inom lantbruket.
Djuren på Cypern får 40 gånger mer antibiotika än svenska djur.
Antibiotikaresistens räknas idag till ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. År 2050 riskerar tio miljoner människor dö om inte krafttag tas mot antibiotikaresistensen, enligt FN.