Svensk matexport ökade under 2021

Nr 5/2022

Export. Exporten av livsmedel och jordbruksvaror ökade med åtta procent, till 62 miljarder kronor, under 2021. Den främsta marknaden för svensk livsmedelsexport är Danmark, Norge och Finland. Enligt siffror från Jordbruksverket står våra nordiska grannländer för 47 procent av värdet av den svenska exporten.

Importen till Sverige under 2021 uppgick till 116 miljarder kronor, en ökning med tre miljarder kronor jämfört med 2020.