Svenskar äter mindre kött

nr 10/2019

För två år sedan vände svenskarnas köttkonsumtion från att ha varit stigande till att bli sjunkande. Och trenden fortsätter enligt Jordbruksverket. Under innevarande första halvår sjönk köttkonsumtionen med 3,1 procent jämfört med samma period förra året.
Även importen av kött som stadigt ökat under de senaste 20 minskar
i något snabbare takt än förbrukningen och det leder till att den svenska marknadsandelen ökar.
Det är konkurrensfördel för närproducerad svensk mat och det gynnar inte minst köttet som är förknippat med många mervärden, enligt en kommentar från Jordbruksverkets utredare.