Swedish Match varslar 25 i Göteborg

Nr 12/2016

Vid Swedish Match fabrik i Göteborg varslas 25 personer om uppsägning efter att företaget valt att outsourca kök, lokalvård och tvätt som man fram tills nu drivit i egen regi.
Patrik Engelbrektsson, ordförande i Livsklubben, säger att klubben i förhandlingarna med företaget presenterat en alternativ lösning som skulle innebära att man slipper uppsägningar, behåller verksamheten inom företaget och gör samma ekonomiska besparing.
– Vår alternativa lösning har företaget sagt nej till. Nu är vi inne i nästa skede, säger han.
Besvikelsen över att företaget väljer att gå vidare och lägga ut verksamheten är stor bland de 264 kollektivarna på Göteborgsfabriken.
En poetiskt formulerad protestlista cirkulerar bland de anställda, där den som tycker att Swedish Match förlorat sin själ, när det väljer att outsourca kök, lokalvård och tvätt, uppmanas att skriva under.
Patrik Engelbrektsson säger att det inte är klubben som är upphovsman till den.
Det poetiska uppropet har också sänts till Mål & Medel och publiceras på insändarsidan i detta nummer.